preloader

I. Allmänna bestämmelser

 1. Denna integritetspolicy för den onlinebutiken är av informativ karaktär och utgör inte en källa till skyldigheter för kunderna i den onlinebutiken.
 2. Dataskyddsadministratören för personuppgifter som samlas in via den onlinebutiken är Pich & Schirmeisen s.c. Adress: 51-114 Wrocław, ul. Obornicka 93a/2, E-post: info@woodoffire.pl NIP: 8952201164 REGON: 382372719 hädanefter kallad ”Administratören” och fungerar samtidigt som tjänsteleverantör för den onlinebutiken och säljare.
 3. Administratören har utsett en dataskyddsansvarig som kan kontaktas via e-post i alla frågor som rör behandling av personuppgifter.
 4. Personuppgifterna för kunden behandlas i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997 (Dz.U. 1997 nr 133, post 883 med ändringar; kallad ”lagen om skydd av personuppgifter”) och lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster av den 18 juli 2002 (Dz.U. 2002 nr 144, post 1204 med ändringar).
 5. Administratören lägger särskild vikt vid att skydda de berörda personernas intressen, särskilt genom att säkerställa att de uppgifter som samlas in av honom behandlas i enlighet med lagen; samlas in för uttryckta och lagliga ändamål och inte behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål; är sakligt korrekta och adekvata för de ändamål som de behandlas för och lagras i en form som möjliggör identifiering av de personer som de avser inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.
 6. Alla ord, fraser och akronymer som förekommer på denna sida (t.ex. säljare, butik) ska förstås i enlighet med deras definition som finns i den regler som finns tillgängliga på den onlinebutikens webbplats: www.woodoffire.pl

II. Syfte och omfattning av dataskydd

 1. Syftet och omfattningen av de insamlade data som behandlas av administratören framgår alltid av de åtgärder som tas av kunden i butiken.
 2. Möjliga syften med att samla in personuppgifter från kunderna av administratören inkluderar:

ingående och utförande av försäljningsavtalet eller avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster (t.ex. konto), direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster, uttrycka en åsikt av kunden om det ingångna försäljningsavtalet.

 1. Potentiella mottagare av kundernas personuppgifter i den onlinebutiken inkluderar:

Vald transportör eller mellanhand som utför leveranser på uppdrag av administratören, Enhet som hanterar betalningar i den onlinebutiken, Redovisningsbyrå som tillhandahåller bokföringstjänster på uppdrag av administratören, Statliga myndigheter, vid begäran om tillgång till uppgifter från dessa myndigheter och för att eventuellt fastställa och hävda anspråk eller försvara sig mot dem.

 1. Administratören kan behandla följande personuppgifter från tjänsteleverantörerna eller kunderna som använder den onlinebutiken: för- och efternamn; e-postadress; kontaktnummer; leveransadress (gatuadress, husnummer, lägenhetsnummer, postnummer, ort, land), bostads-/verksamhetsadress (om annan än leveransadress). I fall där tjänsteleverantörer eller kunder inte är konsumenter kan administratören även behandla företagsnamn och skattenummer (NIP) för tjänsteleverantören eller kunden.
 2. Att lämna personuppgifter enligt ovan kan vara nödvändigt för att ingå och utföra ett försäljningsavtal eller avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster i den onlinebutiken. Omfattningen av de uppgifter som krävs för att ingå avtalet anges alltid i förväg på den onlinebutikens webbplats och i den onlinebutikens regler.

III. Cookies

 1. Cookies är små textinformation i form av textfiler som skickas av en server och sparas på sidan av personen som besöker den onlinebutiken (t.ex. på hårddisken på en dator, bärbar dator eller minneskort på en smartphone – beroende på vilken enhet besökaren använder för att komma åt vår onlinebutik). Detaljerad information om cookies, liksom deras historia, kan hittas på följande webbplats: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 2. Administratören kan behandla data som finns i cookies när besökarna använder den onlinebutikens sida för följande ändamål:
 • identifiera kunder som är inloggade i den onlinebutiken och visa att de är inloggade;
 • komma ihåg produkter som lagts till i kundvagnen för att göra en beställning;
 • komma ihåg uppgifter från ifyllda beställningsformulär, enkäter eller inloggningsuppgifter till den onlinebutiken;
 • anpassa innehållet på den onlinebutikens sida efter individuella preferenser hos tjänsteleverantören (t.ex. färger, fontstorlek, sidlayout) samt optimera användningen av den onlinebutiken;
 • generera anonyma statistiker som visar hur den onlinebutikens sida används.
 1. De flesta webbläsare på marknaden accepterar standardmässigt att cookies sparas. Alla har möjlighet att ange villkoren för användning av cookies genom inställningarna i sin egen webbläsare, vilket innebär att det kan vara möjligt att delvis begränsa (tillfälligt) eller helt stänga av möjligheten att spara cookies – i det senare fallet kan det dock påverka vissa funktioner i den onlinebutiken (t.ex. det kan vara omöjligt att gå igenom beställningsprocessen via beställningsformuläret på grund av att produkterna inte sparas i kundvagnen under de följande stegen i beställningsprocessen).
 2. Inställningarna för webbläsaren när det gäller cookies är viktiga med avseende på samtycke till användning av cookies av den onlinebutiken – enligt lagar kan ett sådant samtycke också ges genom inställningarna i webbläsaren. Om ett sådant samtycke inte ges måste inställningarna för webbläsaren ändras i fråga om cookies.
 3. Detaljerad information om att ändra inställningarna för cookies och att själv radera dem i de mest populära webbläsarna finns tillgängliga i hjälpdelen för webbläsaren samt på följande sidor (det räcker att klicka på respektive länk):
 • Chrome-webbläsaren om
 • Firefox-webbläsaren
 • Internet Explorer-webbläsaren om
 • Opera-webbläsaren
 • Safari-webbläsaren
 • Microsoft Edge-webbläsaren
 1. Administratören behandlar även anonymiserad användningsdata relaterad till användningen av den onlinebutiken (IP-adress, domän) för att generera statistik som är användbar för att administrera den onlinebutiken. Dessa uppgifter är av samlad och anonym karaktär, dvs. de innehåller inte identifierande egenskaper hos personer som besöker den onlinebutikens sida. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part.

VI. Grund för databehandling

 1. Kunden har rätt att få tillgång till innehållet i sina personuppgifter och att korrigera dem.
 2. Varje person har rätt att kontrollera behandlingen av data som rör honom eller henne, som finns i administratörens dataregister, särskilt rätten till: begäran om att komplettera, uppdatera, rätta personuppgifter, temporärt eller permanent upphäva deras behandling eller radera dem, om de är ofullständiga, föråldrade, felaktiga eller samlade in i strid med lagen eller inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.
 3. Om en tjänsteleverantör eller kund har gett sitt samtycke till att behandla data för direktmarknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster kan samtycket återkallas när som helst.
 4. Om administratören avser att behandla eller behandlar en tjänsteleverantörs eller kunds data för direktmarknadsföring av sina egna produkter eller tjänster har den berörda personen även rätt att (1) lämna in ett skriftligt, motiverat krav om att upphöra med behandlingen av sina data på grund av sin specifika situation eller (2) göra invändningar mot behandlingen av sina data.
 5. För att utöva de rättigheter som beskrivs ovan kan man kontakta administratören genom att skicka lämpligt meddelande skriftligen eller via e-post till adressen för administratören som anges i början av denna integritetspolicy.

VI. Avslutande bestämmelser

 1. Den onlinebutiken kan innehålla länkar till andra webbplatser. Administratören uppmanar att efter att ha gått vidare till andra webbplatser läsa integritetspolicyn som fastställts där. Denna integritetspolicy gäller endast denna onlinebutik.
 2. Administratören tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de behandlade personuppgifterna lämpliga för hot och kategorier av data som skyddas, i synnerhet skyddar data från obehörig åtkomst, tagande av obehöriga personer, behandling i strid med tillämpliga lagar och regler, samt ändring, förlust, skada eller förstöring.
 3. Administratören tillhandahåller lämpliga tekniska åtgärder för att förhindra att personuppgifter som skickas elektroniskt erhålls och ändras av obehöriga:
 • Skydd av databasen från obehörig åtkomst,
 • Åtkomst till kontot endast efter att ha angett en individuell inloggning.

Lär känna våra produkter på nära håll

Beställ ett prov och upplev den unika karaktären hos ved som eldats med den japanska Shou Sugi Ban-metoden.

  FÖRNAMN OCH EFTERNAMN / FÖRETAGSNAMN

  E-MAIL

  TELEFONNUMMER

  MEDDELANDE