preloader

Utförande av ventilerad träfasad steg för steg

Arbetet med att montera fasader är vanligtvis en av de sista åtgärderna som utförs under de yttre byggarbetena. Det är dock värt att redan i planeringsskedet ordentligt planera alla lager av fasaden för att minimera eventuella problem under monteringen.

Utförande av ventilerad träfasad steg för steg

När vi har bestämt att vår byggnad ska krönas med en träfasad uppstår behovet av att fatta några nyckelbeslut som kommer att påverka hållbarheten hos de utförda fasadväggarna. Jag anser att det viktigaste beslutet är valet av stomsystem och dess fästning till väggen. Stommen kommer att vara avskild från väggen med tjockleken på isoleringen och tjockleken på ventilationsgapet. Samtidigt kommer den att belastas med fasadbrädor, där 1m2 väger ca 13kg (i fallet med sibirisk lärk med en tjocklek på 20mm). Därför är det extremt viktigt att stommen är stabil och motståndskraftig mot deformationer över tid, eftersom eventuella avvikelser kommer att skada fasadbrädorna och i värsta fall leda till total deformation av väggen med brädor, rivning av skruvar eller sprickor i brädorna runt skruvar/spikar.

I praktiken dominerar två metoder för att fästa stommen till byggnadsväggen. Den första är att skruva fast den bärande konstruktionen under brädorna direkt genom isoleringsskiktet och förankra den i byggnadsväggen. Där isoleringsskiktet vanligtvis är 15cm-20cm tjockt, plus en nödvändig expansionsfog på 2cm ger oss i genomsnitt totalt 19,5cm, som skruven måste passera innan den förankras i väggen på ungefär 7cm. Således kommer längden på eventuella skruvar att överstiga 26cm. Därför finns det en risk att skruvarna, på grund av deras stora längd och brädornas tyngd, kommer att vara benägna att brytas eftersom hela tyngden av brädorna samt det andra lagret av stommen kommer att påverka skruvarna utanför deras kant, och dessutom stöds inte skruven på något sätt i isoleringsskiktet. Därför rekommenderar vi sådana lösningar endast vid isolering upp till 15cm tjocklek med användning av distansskruvar med så bra parametrar som möjligt. Ett definitivt billigare och mer praktiskt alternativ är monteringen av distanskonsoler i form av en aluminiumvinkel. Denna lösning garanterar å ena sidan en stabil stöd för stommen, även vid över genomsnittliga belastningar och stor isoleringstjocklek, och å andra sidan möjliggör det nivellering av det första lagret av reglar, vilket är betydligt mer problematiskt med distansskruvar. Nästa steg är valet av material för yttre väggisolering. Det uppstår ett behov av att besluta om isoleringen ska vara av mineralull eller styrofoam. Jag kommer att lämna diskussionen om detta ämne och en sammanfattning av skillnaderna till ett annat blogginlägg. Jag kommer dock att göra en jämförelse baserat på beslutet om fästsystemet för träregelverket. Om vi trots allt väljer att använda distansskruvar spelar valet av isoleringstyp ingen större roll. Om vi å andra sidan väljer distanskonsoler enligt rekommendationerna från erfarna montörer från Wood of Fire, är valet av stenull definitivt ett bättre alternativ. Anledningen är ganska enkel. Skruvarna använder vi efter att isoleringen har monterats, och konsolerna är bäst att skruva fast i väggen innan ull/styrofoam läggs, eftersom vi annars måste skära ut rektanglar i storleken av konsolens bas, vilket dels kommer att vara besvärligt och leda till många termiska broar. Valet av stenull låter oss enkelt sticka igenom aluminiumdelarna av konsolerna som är 3mm tjocka. Det räcker med att applicera ullskivan på den avsedda platsen, konsolerna kommer att markera sig på ullen, det kommer att vara möjligt att göra snitt i ullen på dessa platser och trä ullen genom konsolerna. Efter att ullen har trätts på kommer den att ligga tätt mot konsolerna på båda sidor och ge termisk isolering. I fallet med styrofoam kommer ett liknande försök att misslyckas, eftersom styrofoamskivan vid snittplatsen kan smulas sönder och säkert inte kommer att ligga tätt mot konsolerna på båda sidorna, vilket ökar risken för termiska broar. Efter att ha trätt på ullen genom konsolerna, spikar vi även fast ullen till väggen.

Konsolerna brukar sticka ut 2cm-4cm utanför isoleringens kontur. Den lodräta regeln monteras på konsolerna. Den lodräta regeln har vanligtvis en sektion på 30×60 eller 45×70, för att inte öka byggnadens volym alltför mycket och tillåta användning av kortare konsoler, vi delvis integrerar de lodräta reglarna i ullen. Regeln sticker ut bortom ullens kontur med 2cm-4cm och på så sätt skapar vi luftcirkulation vertikalt. Vanligtvis föreslår vi att reglarna görs av trä, eftersom de är en bättre isolator, inte leder kyla som aluminium och är helt enkelt billigare än en aluminiumstomme.

Därefter fäster vi en ånggenomsläpplig membran i form av en folie till de lodräta reglarna. Nästa steg är monteringen av de horisontella reglarna, som bör vara impregnerade, och i fallet med brädor utan fjäder bör de vara i en färg som liknar brädans färg. Det är bäst att använda reglar av sibirisk lärk med en sektion på 28×45. Det är värt att ge de horisontella reglarna så mycket uppmärksamhet som möjligt och besluta att skydda dem på det bästa möjliga sättet, eftersom de efter fasadbrädan är det element i fasaden som är mest utsatt för yttre faktorer. Avståndet mellan de lodräta och horisontella reglarna görs i ett rutnät på 50cm-70cm, allt beror på den specifika layouten av väggen. Det sista steget i monteringen är att skruva fast Shou Sugi Ban-fasadbrädorna till det tillverkade träregelverket. Vi kan använda spikar eller skruvar. Det är dock värt att komma ihåg att montera 2 skruvar/spikar per brädbredd på varje horisontell regel, direkt genom brädan.

Det är definitivt bäst om alla fasadarbeten utförs av ett kvalificerat monteringsteam. Dessutom, när du väljer alternativet för leverans av material och omfattande utförande av arbeten från SSZ, ges en 5-årig garanti på alla utförda arbeten och material, vilket är en ytterligare fördel jämfört med att utföra arbetet på egen hand. Som företaget Wood of Fire är vi å ena sidan tillverkare av brända brädor Shou Sugi Ban, och samtidigt hanterar vi monteringen av ventilerade träfasader, vilket låter oss erbjuda en omfattande service till våra kunder och tillhandahålla de mest praktiska och beprövade lösningarna när det gäller att utföra träfasader.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Lär känna våra produkter på nära håll

Beställ ett prov och upplev den unika karaktären hos ved som eldats med den japanska Shou Sugi Ban-metoden.

    FÖRNAMN OCH EFTERNAMN / FÖRETAGSNAMN

    E-MAIL

    TELEFONNUMMER

    MEDDELANDE